ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО

Национален институт по метеорология и хидрология

 

НИМХ издава прогнози на времето на базата на числени модели, наземни измервания, радарна и спътникова информация.

Основните числени модели за краткосрочната ни прогноза са ALADIN и AROME.

 

НИМХ заедно с метеорологичните служби на още 25 европейски и северноафрикански страни е член на международния консорциум ACCORD (A Consortium for Convection-scale modelling Research and Development), където се развиват числените модели ALADIN и AROME. Конфигурирането и поддръжката на моделите в НИМХ се извършва от екип на секция "Числено моделиране", департамент "Прогнози и информационно обслужване" на НИМХ. Параметрите на оперативните модели в НИМХ са следните:

ALADIN – BG (хидростатичен)

 • хоризонтална стъпка 5 km,
 • 105 нива във височина,
 • стъпка по времето 300 s,
 • използва начални и гранични условия от френския глобален модел ARPEGE,
 • дава 72-часова прогноза два пъти на денонощие в 06 и 18 UTC и 48-часова прогноза два пъти на денонощие в 00 и 12 UTC; върху район, обхващащ почти целия Балкански полуостров и центриран върху България.

AROME – BG (нехидростатичен)

 • хоризонтална стъпка 2,5 km,
 • 90 нива във височина,
 • стъпка по времето 60 s,
 • използва начални и гранични условия от ALADIN-BG,
 • дава 48-часова прогноза четири пъти на денонощие в 00, 06, 12 и 18 UTC върху района на България.

В секция “Числено моделиране” се пускат още две версии на модела AROME, аналогични на AROME-BG: AROME-105 (който смята прогнозата на 105 вертикални нива 72 часа напред и е форсиран от глобалния модел на Метео Франс ARPEGE) и AROME-IFS (който смята прогнозата на 90 вертикални нива 72 часа напред и е форсиран от глобалния модел на Европейския център за средносрочна прогноза – IFS).

По-долу следват анимирани прогнози на температура, вятър, облачност и валежи от моделите ALADIN и AROME. За подробно разглеждане можете да посетите тази страница

ALADIN - облачност

ALADIN - приземен вятър и температура

AROME - температура

AROME - валеж

Морско вълнение

Прогноза на вятъра над Черно море за 72-часов период

Датата е във формат "година месец ден", а часът е UTC, т.е. по Гринуич.

Фактори, които влияят върху формирането на ветровото вълнение:

 

 • Скоростта на вятъра
 • Непрекъснатото разстояние в открити води, над което духа вятърът, без съществена промяна на посоката (на английски: fetch)
 • Продължителността на действие на вятъра над дадената морска площ
 • Дълбочината на водата (батиметрия на дъното на морето)

Всички тези фактори работят заедно, за да се определи размерът на ветровото вълнение:

Значима височина на вълната

Датата е във формат "година месец ден", а часът е UTC, т.е. по Гринуич.

Значима височина на вълната (Significant wave height): средната височина на 1/3 от най-високи вълни – тази стойност е много близка с измерената визуално от опитен наблюдател височина на вълната).

Връзка между височината на вълната в метри и оценката на степента и интензивността на вълнението на морето по 9-балната скала.

 

Вълнение
[балове]
Описание Височина
на вълната [m]
0 Спокойно море 0 m
1 Спокойно 0 – 0,1 m
2 Слабо вълнение 0,1 – 0,5 m
3 Слабо вълнение 0,5 – 1,25 m
4 Умерено вълнение - МЕТЕОАЛАРМ 1,25 – 2,5 m
5 Бурно вълнение 2,5 – 4 m
6 Много бурно вълнение 4 – 6 m
7 Високо вълнение 6 – 9 m
8 Много високо вълнение 9 – 14 m
9 Изключително вълнение > 14 m
Група по морски прогнози

 

Групата по морски прогнози към НИМХ провежда научни и научно-приложни изследвания, свързани с развитие и адаптиране към специфичните условия на Черно море на числени модели за прогноза на ветровото вълнение, щормово повишение на морското ниво (щормови нагони) и моделиране на разпространението в морето на плаващи замърсители, както и изследвания на вълнови климат на Черно море.

Ежедневната оперативна дейност на групата по Морска метеорология към  НИМХ включва 3 вълнови модела: WAVEWATCH III (NOAA), WAM (ECMWF) и SWAN (TU-DELFT) — модели за ветровото вълнение в крайбрежната зона, резултатите от които се използват за анализ и числена краткосрочна прогноза на ветровото вълнение в Черно море.

Вълновите модели се захранват от прогностични данни за вятъра над Черно море от атмосферния модел ARPEGE, изчисляван във Франция, и регионалния модел ALADIN, поддържан оперативно от екипа на секция "Числено моделиране", департамент "Прогнози и информационно обслужване". Данните от атмосферните модели се смятат два пъти в денонощието (06.00 и 18.00 UTC), след което се изчислява 72-часова прогноза на характеристиките на вълнението (значима височина на вълната, средна посока на разпространение и период на вълната). Моделите покриват акваторията на Черно море с числена мрежа от 41.5° N до 46.5° N и от 28.0° Е до 41.5° Е и пространствена стъпка 0.125° по ширина и дължина, а за модела SWAN пространствената стъпка е 0.033°.

Моделите WAVEWATCH III и SWAN са валидирани чрез сравняване с алтиметрични данни от спътници, както и от измервания от морски буйове.

Вълновите модели са основните компоненти на системата за ранно предупреждение за хидро-метеорологични рискове (бури, високи вълни, крайбрежни наводнения) по протежението на българския бряг на Черно море. Резултатите им се използват от екипа на НИМХ за прогнозиране на опасни явления в крайбрежната зона и предоставяне на информация на гражданите и институциите чрез системата METEOALARM.

При сключване на договор с НИМХ в Интернет ще са Ви достъпни подробни прогнози за вятъра и вълнението.

За контакти:
      тел. +359 2 462-4610;
      GSM +359 887 507 404.

Оперативна система за прогноза на вериятност за гръмотевична дейност

За прогнозата за вероятност за гръмотевици

 

Числената прогноза на вероятност за гръмотевична дейност се базира върху прогностичната продукция на AROME-105 за микрофизичните полета във височина, изхождайки от теорията за наелектризиране на гръмотевични облаци вследствие взаимодействията на хидрометеорите в тях. Трябва да се има предвид, че наличието на условия за наелектризиране на конвективни облаци не винаги води до развиването на гръмотевична дейност в тях. Графиките за вероятност за гръмотевична дейност дават информация, къде има условия за наелектризиране на прогнозираните от нехидростатичния (cloud-resolving) модел AROME-105 конвективни облаци.

Оперативна система за анализ и прогноза на условията на комфорт

Картите са на базата на числена прогноза от модела ALADIN-BG на НИМХ.

Индекс на топлинен комфорт на базата на температура на усещане

 

Предложените карти показват географско разпределение за България на актуалното или очакваното усещане за топлинен комфорт/дискомфорт на преобладаваща част от хората. Картите се отнасят за стандартен час от деня, който съответства на класическите срокове за наблюдение в метеорологични станции. Например 12 UTC (Coordinated Universal Time) съответства на 14 ч. българско време (15 ч. лятно време), което обикновено е близо до най-топлите часове от денонощието, а 03 UTC съответства на 05 ч. българско време (06 ч. лятно време), което обикновено е близо до най-студените часове от денонощието.

Класове на топлинен комфорт, усещане за комфорт/дискомфорт и препоръчителна степен на обличане

Таблицата показва степените на топлинен комфорт/дискомфорт. Категориите за комфортно, топло и горещо са определени на базата на степените на физиологичен стрес, на който е подложена човешката терморегулационна система, при различните температурни условия според температурата на усещане. Категориите за студено следват степените на опасност според Wind Chill Index.

Клас на топлинен комфорт от температура на усещане, °С до температура на усещане, °С Градации в цвят Усещане за топлинен комфорт/дискомфорт Описание Степен на обличане
13 44 - Опасно горещо Възможен е топлинен шок при продължителна работа / престой на открито. 0.4
12 38 44 Много горещо Механизмът на самоохлаждане чрез потене е затруднен. 0.4
11 32 38 Горещо Почти цялото тяло е покрито с пот. 0.4
10 26 32 Много топло Голяма част от тялото е покрита с пот. 0.4
9 20 26 Топло Започнало е потене. Малка част от тялото е покрита с пот. 0.5-0.4
8 10 20 Комфортно Усещане за топлинен комфорт с подходящо облекло 1.0-0.5
7 0 10 Лек дискомфорт Може да бъде постигнат топлинен комфорт с подходящо облекло, но по откритите части на тялото се усеща лек дискомфорт за студено. 1.5-1.0
6 -10 0 Студено Кожата настръхва. 2.0-1.5
5 -18 -10 Много студено Започва треперене. 2.4-2.0
4 -27 -18 Възможно измръзване Възможно е измръзване на открити части на тялото. 2.9-2.4
3 -35 -27 Измръзване на незащитени части от тялото Измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 10 до 30 min 3.3-2.9
2 -47 -35 Бързо измръзване на незащитени части от тялото Измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 5 до 10 min 3.9-3.3
1 - -47 Много бързо измръзване Много бързо измръзване при престой на открито до 5 min 4.0

Значение на препоръчителната степен на обличане

Схематично описание на примерно облеклоПрепоръчителна степен на обличане
Без дрехи 0
Къси панталони0.1
Къси панталони, отворена блуза/риза с къси ръкави, отворени обувки0.35
Дълги леки панталони, отворена блуза/риза с къси ръкави, отворени обувки0.5
Дълги панталони, отворена памучна блуза/риза с дълги ръкави, обувки0.7
Дълги панталони, памучна блуза/риза с дълъг ръкав, обувки и връхна дреха/яке0.9
Пълен работен костюм (дълги панталони, памучна блуза/риза с дълъг ръкав, елек, обувки и връхна дреха/яке)1.0
Пълен работен костюм и памучно палто/яке1.5
Дълги панталони, вълнена фланела, вълнени чорапи, обувки, палто/яке, изолиращи от влага и вятър, шапка и ръкавици1.5-2.0
Облекло с пух, многослойно облекло, подходящо за полярни условия с топлоизолиращи обувки, шапка, качулка и дебели ръкавици3.0-4.0

Температура на усещане

Температурата на усещане е температура на въздуха в еталонна атмосферна среда, където усещането за топлинен комфорт/дискомфорт на човек би било същото, както при реалните метеорологични условия. Усещането за топлинен комфорт се изчислява с помощта на пълен числен модел на топлинен баланс на тялото на „стандартен“ човек, поставен в атмосферни условия при земната повърхност, на открито, върху тревна площ или снежна покривка, ако има такава. Усещането за топлинен комфорт/дискомфорт зависи от морфологичните параметри на човека – възраст, пол, ръст, тегло и други, но за общи цели тук са използвани параметрите на „стандартен“ човек. Това е 35-годишен мъж, висок 1.75 m, с тегло 75 kg, в добро здраве. Температурата на усещане зависи от извършваната от човек работа и може да се изчислява при различна мощност. В този случай се приема, че „стандартният“ човек извършва работа с мощност, съответстваща на ходене със скорост 4 km/h по хоризонтална повърхност. Приема се, че вятърът духа винаги отстрани на посоката на движение. Облеклото се адаптира (лятно/зимно) така, че „стандартният“ човек, ако е възможно, да постигне топлинен комфорт при конкретните метеорологични условия на открито. За определяне на температурата на усещане се използват данни за метеорологични елементи в слоя въздух близо до земната повърхност (0–2 m), където се намира „стандартният“ човек: температура на въздуха; относителна влажност на въздуха; скорост на вятъра; наличие на снежна покривка. Използват се също: количество облачност; географски координати и надморска височина на мястото; дата и час.

Оперативна система за анализ и прогноза на температурата на земната повърхност

Картите са на базата на числена прогноза от модела ALADIN-BG на НИМХ.

Температура на земната повърхност

 

Температурата на земната повърхност е изчислена за затревена хоризонтална, равна земна повърхност на открито без ограничение на хоризонта. Това е температурата на горна ефективна граница на тревата или на откритата повърхност на снежната покривка, ако има такава. Приема се, че тревната повърхност се поддържа в съответствие с препоръките на Световната метеорологична организация за устройство на парк за провеждане на метеорологични измервания. Трябва да е окосена на височина няколко сантиметра над повърхността на почвата. Температурата на височина 5 cm над повърхността на почвата е най-близката температура, измервана на стандартно ниво, която да съответства на температура на затревената земна повърхност.

Температурата на земна повърхност е определена с числен модел на топлинен баланс, конструиран така, че да се използват стандартни данни за метеорологичните параметри: температура и относителна влажност на въздуха на височина 2 м, скорост на вятъра на 10 м, количество облачност, както и географско местоположение, дата и час за определяне на слънчевата радиация.

Температурата на огрята от слънце земна повърхност може да е много по-висока от температурата на въздуха на 2 м, докато температурата на земната повърхност през нощта може да е много по-ниска при безоблачно, сухо и тихо време.

Оперативна система за анализ на текущите условия на пожароопасност на територията на страната и прогноза за два дни напред

на базата на прогнозите на регионалния числен атмосферен модел Аладин на НИМХ

Пълната информация за условията на пожароопасност в България (в нов прозорец)
Легенда - пожароопасност
Степен на риск/ HazardОписание на българскиDescription in English
Малък
Low
Съществуващи пожари се самозагасяват и е малко вероятно да възникват нови. Жизнени пожари са възможни само като тлеене в дълбоки сухи слоеве.Fires likely to be self-extinguishing and new ignitions unlikely. Any existing fires limited to smoldering in deep, drier layers.
Умерен
Moderate
Възможни са леки и бавно развиващи се пожари. Съществуващи пожари се гасят лесно от наземни екипи с помпи и ръчни инструменти.Creeping or gentle surface fires. Fires easily contained by ground crews with pumps and hand tools.
Голям
High
Възможни са умерени до силни пожари с въвличане на дървесни корони само локално. Пожарите са трудни за овладяване от наземни екипи. Често се налага използване на тежка екипировка за овладяване на пожарите (булдозери, камиони-цистерни, самолети).Moderate to vigorous surface fire with intermittent crown involvement. Challenging for ground crews to handle; heavy equipment (bulldozers, tanker trucks, aircraft) often required to contain fire.
Много голям
Very High
Възможни са много силни пожари с частично или пълно въвличане на дървесните корони. Предните фронтове на пожарите е невъзможно да бъдат овладени от наземни екипи. Налагат се въздушни атаки със забавящ агент (retardant), за да се атакуват успешно предните фронтове на пожарите.High-intensity fire with partial to full crown involvement. Head fire conditions beyond the ability of ground crews; air attack with retardant required to effectively attack fire's head.
Екстремален
Extreme
Възможни са бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони. Пожарите са трудни за овладяване. Действията по погасяване се ограничени само по фланговете на пожара. Възможни са само индиректни действия, насочени срещу предните фронтове на пожарите.Fast-spreading, high-intensity crown fire. Very difficult to control. Suppression actions limited to flanks, with only indirect actions possible against the fire's head.
Не се пресмята (сняг)
(Snow)
Не се извършват изчисления за този район. (Наличие на снежна покривка).No calculations were performed for this region.

Източник: Canadian Forest Service (http://cfs.nrcan.gc.ca/)

Относно канадския индекс на пожароопасност

 

Системата работи от април 2008 г. и се експлоатира през топлото полугодие от април до октомври. Използва се Канадски индекс на пожароопасност (Fire Weather Index, FWI), който е разработен в изследователския център на Канадската служба за горите.

Използвани данни (входни елементи за изчисляване на dsr):

 • количество валеж за предходните 24 часа;
 • температура на въздуха;
 • относителна влажност на въздуха;
 • скорост на вятъра; наличие на снежна покривка;
 • продължителност на деня.

FWI има три подиндекса, които показват "сухотата" на различните видове "гориво". Всеки от тези подиндекси е сложна функция на метео-елементите. На базата на тези подиндекси и данни за скоростта на вятъра се определят други два подиндекса, които дават оценка за скоростта на първоначално разпалване на възникнал пожар, както и за наличното „гориво” за по-нататъшно разгаряне на пожара. На базата на тези подиндекси се изчислява FWI, който дава обобщена оценка на интензитета на разгарящ се пожар (в количество отделена енергия за единица време на единица дължина от линията на фронта на пожара).

Някои продукти, произведени от НИМХ на базата на модела GFS на Американската метеорологична служба (NCEP-NOAA)

Дълбок циклон с център на изток от Исландия и свързаната с нея фронтална система ще продължи да определя времето в югозападните райони на Скандинавския полуостров, Западна и част от Централна Европа. Над Британските острови и Пиренейския полуостров атмосферното налягане временно ще се повиши. Циклонално е баричното поле и над източните райони на Европейска Русия. Обширен антициклон ще определя времето в останалата част от Скандинавския полуостров и Европейска Русия. Над останалата част от континента баричното поле е размито, циклонално.

От северозапад към Западна Европа и Пиренейския полуостров ще прониква относително хладен въздух и температурите слабо ще се понижат, а в северните райони на Испания ще бъде по-хладно от обичайното за месеца. От северозапад слабо ще се понижат температурите и на Балканския полуостров, но в Югоизточна Европа остава по-топло от обичайното. Повишение на температурите ще има на места в Централна Европа. По-топло от обичайното ще бъде и в Дания и Скандинавския полуостров.

В Югозападна Норвегия, Дания, в Западна и част от Централна Европа ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Значителни ще са количествата на валежите в Югоизточна Франция и страните около Алпите. Поради атмосферно смущение краткотрайни валежи ще има и в Южна Финландия, Прибалтика, североизточните райони на Беларус и централните райони на Европейска Русия. В следобедните часове краткотрайни валежи ще има и в Югоизточна Украйна. След обяд над северната половина на Балканския полуостров ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

GFS - прогноза за 7 дни за:

 • TCDC: облачност - процент общо покритие с облаци: вид - сиво-бели петна с прозрачност (от 10% до 100%) от няма облачност и е прозрачно до бяло - плътна облачност;
 • APCP: валеж: вид - сини петна в облачността - дъжд; лилави петна - сняг; и количество за 3 часа - дълбочина на цвета;
 • 850 mb temp: температура на около 1500 m над морско ниво в свободната атмосфера: вид - цветни изолинии;
 • 500 mb: водещ атмосферен поток в средната тропосфера: вид - бели изолинии на изобарна повърхност 500 hPa;
 • LFIX : индекс на атмосферна неустойчивост - lifted index: вид - прекъснати изолинии.

Вятър