ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО

Национален институт по метеорология и хидрология

 

Карти-анализ за текущия месец до днес

Средна месечна температура (градуси С), май до днес

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), май до днес

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), май до днес

Месечна сума на валежа в % от климатичната норма,май до днес

Карти-анализ на изминалия месец и графики на температурата и валежа в 4 станции

Средна месечна температура (градуси С), април

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), април

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), април.

Месечна сума на валежа в % от климатичната норма,април

Месечен ход на температурата и валежите

(изготвят се между 2-ро и 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят)

София

Пловдив

Плевен

Варна

Карти-анализ на изминалия сезон

Средна сезонна температура (градуси С)

Отклонение на средната сезонна температура от климатичната норма (градуси С)

Сезонна сума на валежа в mm (l/m2)

Сезонна сума на валежа в % от климатичната норма