ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО

Национален институт по метеорология и хидрология

 

Карти-анализ за текущия месец до днес

Средна месечна температура (градуси С), април до днес

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), април до днес

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), април до днес

Месечна сума на валежа в % от климатичната норма,април до днес

Карти-анализ на изминалия месец и графики на температурата и валежа в 4 станции

Средна месечна температура (градуси С), март

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), март

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), март.

Месечна сума на валежа в % от климатичната норма,март

Месечен ход на температурата и валежите

(изготвят се между 2-ро и 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят)

София

Пловдив

Плевен

Варна

Карти-анализ на изминалия сезон

Средна сезонна температура (градуси С)

Отклонение на средната сезонна температура от климатичната норма (градуси С)

Сезонна сума на валежа в mm (l/m2)

Сезонна сума на валежа в % от климатичната норма