ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО

Национален институт по метеорология и хидрология

 

Карти-анализ за текущия месец до днес

Средна месечна температура (градуси С), февруари до днес

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), февруари до днес

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), февруари до днес

Месечна сума на валежа в % от климатичната норма,февруари до днес

Карти-анализ на изминалия месец и графики на температурата и валежа в 4 станции

Средна месечна температура (градуси С), януари

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), януари

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), януари.

Месечна сума на валежа в % от климатичната норма,януари

Месечен ход на температурата и валежите

(изготвят се между 2-ро и 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят)

София

Пловдив

Плевен

Варна

Карти-анализ на изминалия сезон

Средна сезонна температура (градуси С)

Отклонение на средната сезонна температура от климатичната норма (градуси С)

Сезонна сума на валежа в mm (l/m2)

Сезонна сума на валежа в % от климатичната норма