Условия на пожароопасност в България по данни от метеорологичните станции на НИМХ и данни от оперативен числен атмосферен модел (АЛАДИН) за прогноза на времето

Степен на готовност | Метеоелементи 1 | Метеоелементи 2 | Гориво | Индекси | Други

Метеорологични елементи II


Close


Close


Close


Close


Close


Close


Close


Close


Close


Close


Close
Днес

24-часов валеж

Снежна покривка

Температура на земната повърхност
Утре

24-часов валеж

Снежна покривка

Температура на земната повърхност
След 2 дена

24-часов валеж

Снежна покривка

Температура на земната повърхност
След 3 дена (след 12 ч.)

24-часов валеж

Снежна покривка
  1. 24-часово количество валеж (mm, l/m2)от 8:30 ч. (7:30 ч. зимно часово време) на предната дата до 8:30 ч. (7:30 ч. зимно часово време) на датата, посочена на картата. Цветна скала според посочената на картата. Лява скала: количество валеж в mm (l/m2); дясна скала: надморска височина в m за местата без валеж.
  2. Височина на снежната покривка (cm) към 8:30 ч. (7:30 ч. зимно часово време). Цветна скала според посочената на картата. Лява скала: височина на снежна покривка в cm; дясна скала: надморска височина в m за местата без снежна покривка.
  3. Температура на затревена равна земна повърхност (°С) на открито към 15 ч. (14 ч. зимно часово време). Цветна скала според посочената на картата.

Забележка: На картите е посочено универсално време (UTC), което е 3 часа назад от българското лятно часово време (2 часа назад от зимното ни часово време).