Условия на пожароопасност в България по данни от метеорологичните станции на НИМХ и данни от оперативен числен атмосферен модел (АЛАДИН) за прогноза на времето

Степен на готовност | Метеоелементи 1 | Метеоелементи 2 | Гориво | Индекси | Други

Индекси на пожароопасност

Днес
Запалване

Разгоряване

Обща пожароопасност

Готовност за борба с пожари

Утре
Запалване

Разгоряване

Обща пожароопасност

Готовност за борба с пожари

След 2 дена
Запалване

Разгоряване

Обща пожароопасност

Готовност за борба с пожари

  1. Индекс на опасност за лесно запалване: определя се от влагосъдържанието на финото гориво и скоростта на вятъра;
  2. Индекс на опасност за по-нататъшно спонтанно разгаряне на вече запален огън: определя се на базата на влагосъдържанието на рехавото и компактното гориво;
  3. Общ индекс на пожароопасност: определя се на базата на индексите на запалване (1) и разгаряне (2);
  4. Индекс на препоръчителна готовност за борба с пожари: определя се на базата на общия индекс на пожароопасност, но по-точно показва необходимата степен на мобилизация на ресурси за борба с пожари. Видът на растителността и надморската височина се изпозлват за определяне на различна степен на тежест на условията на пожароопасност.

Легенда

Цветна скала 1. Запалване 2. Разгаряне 3. Обща пожароопасност 4. Готовност за борба с пожари
Трудно Много трудно Ниска Минимална
Трудно
Възможно Възможно Умерена Ниска
Лесно Лесно Висока Висока
Много лесно Много лесно Много висока Много висока
Опасно лесно Опасно лесно Максимална Максимална
Не се изчислява (снежна покривка) Не се изчислява (снежна покривка) Не се изчислява (снежна покривка) Не се изчислява (снежна покривка)