Условия на пожароопасност в България по данни от метеорологичните станции на НИМХ и данни от оперативен числен атмосферен модел (АЛАДИН) за прогноза на времето

Степен на готовност | Метеоелементи 1 | Метеоелементи 2 | Гориво | Индекси | Други

Състояние на горивото


Close


Close


Close


Close


Close


Close


Close


Close


Close
Днес

Фино (шума)

Рехаво (торф)

Компактно (суша)
Утре

Фино (шума)

Рехаво (торф)

Компактно (суша)
След 2 дена

Фино (шума)

Рехаво (торф)

Компактно (суша)
  1. Влагосъдържание на фино гориво: шума, суха трева и друго леко гориво на земната повърхност. 1. Влияе се от температурата, относителната влажност и скоростта на вятъра. Омокря се от малки количества валеж. Отнася се за следобедните часове на деня;
  2. Влагосъдържание на рехаво гориво: торф и друго гориво в полукомпактни слоеве на умерена дълбочина под земната повърхност. Влияе се от температурата и относителната влажност. Омокря се от средно големи количества валеж;
  3. Влагосъдържание на компактно гориво (индикатор за суша): органична материя в дълбоки компактни слоеве под земната повърхност. Влияе се от температурата. Омокря се от големи количества валеж.

Легенда

Цветна скала Фино гориво (шума) Рехаво гориво (торф) Компактно гориво (суша)
Мокро Мокро Мокро
Влажно Влажно Влажно
Сухо Сухо Сухо
Много сухо Много сухо Много сухо
Опасно сухо Опасно сухо Опасно сухо
Не се изчислява (снежна покривка) Не се изчислява (снежна покривка) Не се изчислява (снежна покривка)