Условия на пожароопасност в България по данни от метеорологичните станции на НИМХ и данни от оперативен числен атмосферен модел (АЛАДИН) за прогноза на времето

Степен на готовност | Метеоелементи 1 | Метеоелементи 2 | Гориво | Индекси | Други

Метеорологични елементи I


Close


Close


Close


Close


Close


Close


Close


Close


Close
Днес

Температура на въздуха

Относителна влажност

Скорост на вятъра
Утре

Температура на въздуха

Относителна влажност

Скорост на вятъра
След 2 дена

Температура на въздуха

Относителна влажност

Скорост на вятъра
  1. Температура на въздуха (°С) на 2 m над земната повърхност на открито към 12 ч. (11 ч. зимно часово време);
  2. Относителна влажност на въздуха (%) на открито към 12 ч. (11 ч. зимно часово време) ;
  3. Скорост на вятъра (m/s) на 10 m над земната повърхност на открито към 12 ч. (11 ч. зимно часово време);

Забележка: На картите е посочено универсално време (UTC), което е 3 часа назад от българското лятно часово време (2 часа назад от зимното ни часово време). Цветната скала за температура, относителна влажност и скорост на вятъра е според степени на опасност от гледна точка на борба с пожари.

Легенда

Цветна скала 1. Температура на въздуха на 2 m (градуси Целзий) 2. Относителна влажност на въздуха (проценти) 3. Скорост на вятъра на 10 m (m/s)
Много ниска (<0°С) Много висока (80-100%) Безветрие или много слаб вятър (0-2 m/s)
Ниска (0-10°С) Слаб вятър (2-5)
Средна (10-20°С) Висока (60-80%) Умерен (5-8 m/s)
Висока (20-25°С) Средна (40-60%) Силен (8-11 m/s)
Много висока (25-30°С) Ниска (20-40%) Много силен (11-14 m/s)
Опасно висока (>30°С) Опасно ниска (<20%) Опасно силен (>14 m/s)