Условия на пожароопасност в България по данни от метеорологичните станции на НИМХ и данни от оперативен числен атмосферен модел (АЛАДИН) за прогноза на времето

Степен на готовност | Метеоелементи 1 | Метеоелементи 2 | Гориво | Индекси | Други

Други материали

Географско разпределение на видовете растителност и използването на земната повърхност в България
Скала Вид растителност или друга покривка
2 Широколистна гора
4 Иглолистна гора
6 Смесена гора
12 Храсти
13 Трева
16 Стопанисвана земя
17 Комбинация от дървета, стопанисвана земя и други
20 Водна повърхност (езеро, язовир)
22 Населени места, застроени райони
 

Сезонна метеорологична прогноза за България за текущ и предстоящ календарен сезон

За контакти: ilian.gospodinov_AT_meteo.bg