ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО

Национален институт по метеорология и хидрология

 

Карти-анализ за текущия месец до днес

Средна месечна температура (градуси С), декември до днес

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), декември до днес

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), декември до днес

Месечна сума на валежа в % от климатичната норма,декември до днес

Карти-анализ на изминалия месец и графики на температурата и валежа в 4 станции

Средна месечна температура (градуси С), ноември

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), ноември

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), ноември.

Месечна сума на валежа в % от климатичната норма,ноември

Месечен ход на температурата и валежите

(изготвят се между 2-ро и 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят)

София

Пловдив

Плевен

Варна

Карти-анализ на изминалия сезон

Средна сезонна температура (градуси С)

Отклонение на средната сезонна температура от климатичната норма (градуси С)

Сезонна сума на валежа в mm (l/m2)

Сезонна сума на валежа в % от климатичната норма