Прогноза на НИМХ за опасни метеорологични явления
(по области и по общини)

За по-подробна информация за опасните метеорологични явления, моля, изберете една област от голямата карта по-долу, като кликнете върху нея. Тогава под картата и легендата ще се появят първо таблица по области с текст по области и под нея — таблица с описание на опасностите за общините в избраната област, като текстовете по общини са стандартни по приетите в НИМХ прагове.

Прогноза на опасни метеорологични явления по общини за 21.06.2024 г.

Издадена с помощта на модела ALADIN по приетите в НИМХ прагове за опасни явления.

Внимание, ГОРЕЩО!

Легенда
Обилен валеж
Високи температури
Силен вятър
Ниски температури
Сняг/Поледица

За следните явления
има предупреждения
само по области
Гръмотевична активност
Мъгла
Силно вълнение
Силен вятър над морето

Полезни съвети

По-подробно какъв вид поражения могат да се очакват при всеки вид опасно явление, можете да прочетете по-долу

Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Общи съвети при предупреждения за опасни метеорологични явления в МетеоАларм

Основни послания

Предупрежденията се дават в цвят, в зависимост едновременно от вероятността да се случи опасно явление и влиянието, което би могло да окаже то върху живота и дейността на хората. Всеки цвят има определено послание.

Какво да очакваме и какви действия да предприемем?

В таблиците по-долу са посочени примери какъв вид поражения могат да се очакват при всеки вид опасно явление (дъжд, сняг, вятър и др.) и всяка степен на опасност (висока, средна и ниска). Тя дава също някои общи съвети, които биха помогнали да се намалят или ограничат въздействията. Имайте предвид, че и при време “без опасни явления” е възможно да има някакви минимални негативни последствия.

За да видите съветите, кликнете върху съответното опасно явление.

При ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОПАСНО ВРЕМЕ
Много ниска Ниска Средна Висока
Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, следете актуалните прогнози за времето. Могат да се очакват малки проблеми при дейности на открито. БЪДЕТЕ ГОТОВИ. Вземете предпазни мерки и следете актуалните прогнози за времето. Могат да се очакват проблеми при дейности на открито. Бъдете подготвени да прекратите дейности на открито. ВЗЕМЕТЕ предварителни МЕРКИ, бъдете бдителни и спазвайте съветите на компетентните власти. Следете актуалните прогнози за времето. Очакват се сериозни смущения при дейности на открито. Пътувайте само при крайна необходимост
При ДЪЖД
Много ниска Ниска Средна Висока
Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг БЪДЕТЕ ГОТОВИ да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг. ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи населени области са застрашени от наводнения, съществува и риск за живота на хората. Възможни са евакуации. Сериозни затруднения в транспорта. Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.
При ВЯТЪР
Много ниска Ниска Средна Висока
Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито БЪДЕТЕ ГОТОВИ за повече проблеми, структурни повреди, изкоренени дървета и риск от наранявания от летящи предмети. Възможни са смущения в електроснабдяването. ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите. Съществува риск за сигурността на хората заради изкоренени дървета и летящи предмети. Очакват се много материални щети, затваряне на пътища и смущения в електроснабдяването.
При МЪГЛА
Много ниска Ниска Средна Висока
Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за големи области с мъгла, на места гъста. Може да се затруднят дейностите на открито. Може да се очаква затваряне на летища или забавяне на полетите, трудни условия за шофиране и удължаване на времето за пътуване. БЪДЕТЕ ГОТОВИ за големи области с гъста мъгла. Възможно е затваряне на главните летища и пристанища. Опасности при шофиране и удължаване на времето за пътуване с наземен и релсов транспорт. ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите. Обширни области с гъста мъгла. Възможно е затваряне на главните летища и пристанища. Много опасности при шофиране и голямо удължаване на времето за пътуване с наземен и релсов транспорт.
При СНЯГ И ЛЕД
Много ниска Ниска Средна Висока
Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности. БЪДЕТЕ ГОТОВИ за обширни области със сняг и/или лед, водещи до смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, както и на дейностите на открито. ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите. Обширни области с дебел сняг и/или значителна ледена покривка, водещи до значителни смущения в наземния, релсовия и въздушния транспорт. Голям риск при шофиране, пътувайте само при абсолютна необходимостл
При НАВОДНЕНИЯ
Много ниска Ниска Средна Висока
Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за възможност от локални наводнявания на малко на брой частни собствености. Възможни са ограничения при дейности на откритол БЪДЕТЕ ГОТОВИ да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на частни собствености и на транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи населени области са застрашени от наводнения, съществува и риск за живота на хората. Възможни са евакуации. Сериозни затруднения в транспорта. Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа.
При ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ
Много ниска Ниска Средна Висока
Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ при гръмотевична дейност, особено в планински, горски и открити местности. Възможни са ограничения при дейности на открито. БЪДЕТЕ ГОТОВИ за силни гръмотевични бури с големи последствия и се пазете от мълнии. Възможни са поражения върху сгради и дървета. Възможни са внезапни наводнения, пориви на вятъра и градушки. Могат да се очакват и смущения в транспорта и дейностите на открито. ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи области с много силни гръмотевични бури, които могат да застрашават живота на населението там – мълнии, градушки, внезапни наводнения и силни пориви на вятъра. Могат да се очакват и смущения в транспорта и електропреносната мрежа. Възможни са значителни смущения в обичайните дейности. Пътувайте само ако е много наложително.
При ЕКСТРЕМНО ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ
Много ниска Ниска Средна Висока
Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ – очакват се много високи температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца. БЪДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ, че високите температури могат да доведат до здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца. Следете прогнозите и действайте според съветите на властите. ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ. Очакват се екстремно високи температури. Пазете себе си и помогнете на уязвимите и чувствителни хора. Спазвайте съветите на властите. Може да се очакват повреди в инфраструктурата.
При ЕКСТРЕМНО НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ
Много ниска Ниска Средна Висока
Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ – очакват се много ниски температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни, деца и бездомници БЪДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ, че ниските температури могат да доведат до здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни, деца и бездомници. Слушайте и следвайте съветите на властите. ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ. Очакват се екстремно ниски температури. Пазете себе си и помогнете на уязвимите и чувствителни хора. Спазвайте съветите на властите. Може да се очакват повреди в инфраструктурата.
При МОРСКИ ЯВЛЕНИЯ
Много ниска Ниска Средна Висока
Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ затова, че комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На хората се препоръчва да бъдат внимателни, когато шофират или се разхождат в крайбрежните зони. БЪДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ за силни ветрове, прилив и големи вълни. Това ще доведе до локални наводнения в крайбрежните зони, значителни повреди в крайбрежната инфраструктура (дюни, диги и пристанища). На хората се препоръчва да избягват пътувания и да остават в застрашените крайбрежни райони. ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до мащабни наводнения в крайбрежните зони, и значителни повреди в крайбрежните защитни съоръжения. На хората се препоръчва да напуснат застрашените крайбрежни райони и да изпълняват нарежданията на властите.
При ГОРСКИ ПОЖАРИ
Много ниска Ниска Средна Висока
Рискът за възникване на пожари в местности с гори и храсти е много малък. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ – има риск за възникване на пожари в местности с гори и храсти. На хората се препоръчва да бъдат внимателни сред природата. Не палете огън на открито, не изхвърляйте незагасени цигари. БЪДЕТЕ бдителни и ПОДГОТВЕНИ за голям риск за възникване на пожари в местности с гори и храсти. Действайте незабавно при разгарящ се пожар. На хората се препоръчва да проявяват изключителна бдителност, когато са сред природата, и незабавно да уведомяват противопожарните служби за всеки огън. Бъдете изключително бдителни. Бъдете готови да предприемете действия да се предпазите при бързо развиващ се пожар. От хората се изисква да проявяват изключителна бдителност и незабавно да уведомяват противопожарните служби за всеки огън.
При ЛАВИНИ
Много ниска Ниска Средна Висока
Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за възможни отделни лавини, главно в лавиноопасни зони. Внимавайте, когато карате ски или се разхождате в такива зони. БЪДЕТЕ ГОТОВИ за големи зони с възможни лавини. Възможни са смущения в наземния и релсовия транспорт в засегнатите райони. Внимавайте много, когато карате ски или се разхождате в такива зони. ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите. Големи зони с възможни лавини, има риск за сигурността на хората. Очакват се значителни смущения в наземния и релсовия транспорт. Очакват се значителни смущения в обичайните дейности. Избягвайте да пътувате, ако не е абсолютно необходимо, в лавиноопасните зони.