ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО

Национален институт по метеорология и хидрология

 

  ALADIN: Облачност Вятър и температура          AROME: Температура Валеж

При поставяне на мишката върху който и да е елиптичен бутон се показва прогнозата за дадения момент; при поставяне върху бутона Play започва анимация на прогнозата.