ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
няма
опасност
няма
опасност

Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

Измервания, спътникови снимки
карти
България
Балкани
Европа
Крайбрежие
Планини
Седмична
Месечна
Сезонна
Модел ALADIN
Вълнение на морето
Комфорт
Пожароопасност
Валеж
Снежна покривка
Земна повърхност
GFS температури
GFS налягане
GFS облачност
GFS валежи
По градове - 5 дена

За да получите необходимата Ви справка, трябва да подадете заявка (pdf 78kb) в деловодството на института, в която да опишете точно какво желаете. Метеорологичната информация е специфична и тълкуването й от неспециалист може да доведе до нееднозначност или неразбиране.

Често пъти се иска температурата в даден район. Но за нас има различни температури - температура, измерена в даден срок, минимална денонощна температура, средноденонощна, средномесечна температура и т.н. Освен това измерената температура се отнася за дадена станция. В искания район може да имаме няколко станции и не всички да са Ви необходими.

Примерите за неточни заявки са много и наш съвет е, преди да подадете Вашата заявка, да се консултирате с нашите специалисти на телефоните, дадени за контакти, или чрез e-mail: market@***. Когато кажете за какво са Ви необходими данните, нашите специалисти с многогодишен опит в работата с клиенти - граждани, строители, застрахователи, съдилища и др. - ще Ви посъветват първо, каква информация ще Ви свърши най-добра работа, и второ, как точно да опишете в заявката какво желаете.

Всички електронни адреси в НИМХ са в домейн meteo.bg

    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти