ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
няма
опасност
няма
опасност

Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

Измервания, спътникови снимки
карти
България
Балкани
Европа
Крайбрежие
Планини
Седмична
Месечна
Сезонна
Модел ALADIN
Вълнение на морето
Комфорт
Пожароопасност
Валеж
Снежна покривка
Земна повърхност
GFS температури
GFS налягане
GFS облачност
GFS валежи
По градове - 5 дена

Групата по морски прогнози към НИМХ провежда научни и научно-приложни изследвания, свързани с развитие и адаптиране към специфичните условия на Черно море на числени модели за прогноза на ветровото вълнение и разпространението на нефтени разливи, възникнали в резултат на природни бедствия или промишлени аварии.

Ежедневната оперативна дейност на групата по Морска метеорология към Информационния център на НИМХ включва 3 вълнови модела: WAVEWATCH III (NOAA), WAM (ECMWF) и SWAN (TU-DELFT) — модел за ветровото вълнение в крайбрежната зона, резултатите от които се използват за анализ и числена краткосрочна прогноза на ветровото вълнение в Черно море.

Вълновите модели се захранват от прогностичните данни за вятъра на френския атмосферен модел ARPEGE и модела ALADIN. Данните от атмосферните модели се смятат два пъти в денонощието (06.00 и 18.00 UTC), след което се изчислява 72-часова прогноза на характеристиките на вълнението (значима височина на вълната, средна посока на разпространение и период на вълната). Моделите покриват акваторията на Черно море с числена мрежа от 41.5° N до 46.5° N и от 28.0° Е до 41.5° Е и пространствена стъпка 0.125° по ширина и дължина, а за модела SWAN пространствената стъпка е 0.033 градуса за цялото Черно море и отделно за Бургаския залив — със стъпка около 400 метра.

Резултатите от модела служат за изготвяне на предупреждения за случаите със силен вятър и вълнение, а също така и за издаване на експертни оценки за състоянието на морето, както в дълбоката му част (открито море), така и по крайбрежието.

При сключване на договор с НИМХ в Интернет ще са Ви достъпни експертни оценки за състоянието на морето, както и подробна прогноза за вятъра и вълнението.

За контакти:
      тел. +359 2 462-4610;
      GSM +359 887 507 404;
      WEB http://info.meteo.bg
      WEB http://weather.bg

    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти