ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
Внимание, ГОРЕЩО!
Внимание, ГОРЕЩО!

Групата по морски прогнози към НИМХ провежда научни и научно-приложни изследвания, свързани с развитие и адаптиране към специфичните условия на Черно море на числени модели за прогноза на ветровото вълнение и разпространението на нефтени разливи, възникнали в резултат на природни бедствия или промишлени аварии.

Ежедневната оперативна дейност на групата по Морска метеорология към Информационния център на НИМХ включва 3 вълнови модела: WAVEWATCH III (NOAA), WAM (ECMWF) и SWAN (TU-DELFT) — модел за ветровото вълнение в крайбрежната зона, резултатите от които се използват за анализ и числена краткосрочна прогноза на ветровото вълнение в Черно море.

Вълновите модели се захранват от прогностичните данни за вятъра на френския атмосферен модел ARPEGE и модела ALADIN. Данните от атмосферните модели се смятат два пъти в денонощието (06.00 и 18.00 UTC), след което се изчислява 72-часова прогноза на характеристиките на вълнението (значима височина на вълната, средна посока на разпространение и период на вълната). Моделите покриват акваторията на Черно море с числена мрежа от 41.5° N до 46.5° N и от 28.0° Е до 41.5° Е и пространствена стъпка 0.125° по ширина и дължина, а за модела SWAN пространствената стъпка е 0.033 градуса за цялото Черно море и отделно за Бургаския залив — със стъпка около 400 метра.

Резултатите от модела служат за изготвяне на предупреждения за случаите със силен вятър и вълнение, а също така и за издаване на експертни оценки за състоянието на морето, както в дълбоката му част (открито море), така и по крайбрежието.

При сключване на договор с НИМХ в Интернет ще са Ви достъпни експертни оценки за състоянието на морето, както и подробна прогноза за вятъра и вълнението.

За контакти:
      тел. +359 2 462-4610;
      GSM +359 887 507 404;
      WEB http://info.meteo.bg
      WEB http://weather.bg

    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.info
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти