ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
няма
опасност
няма
опасност

Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

Измервания, спътникови снимки
карти
България
Балкани
Европа
Крайбрежие
Планини
Седмична
Месечна
Сезонна
Модел ALADIN
Вълнение на морето
Комфорт
Пожароопасност
Валеж
Снежна покривка
Земна повърхност
GFS температури
GFS налягане
GFS облачност
GFS валежи
По градове - 5 дена

 

Основният числен модел за тридневната ни прогноза е ALADIN

ALADIN е спектрален модел за регионална прогноза на метеорологични полета и явления.

  • разработка на 16 страни-членки, една от които е и България, а в последните 7 години — и на страните от групата HIRLAM; водещ партньор е Метео Франс.
  • с хоризонтална стъпка 5 km;
  • 105 нива във височина;
  • стъпка по времето 300 s.
  • дава 72-часова прогноза два пъти на денонощие в 06 и 18 UTC и 48-часова прогноза два пъти на денонощие в 00 и 12 UTC;
  • върху район, обхващащ почти целия Балкански полуостров и центриран върху България.

Интегрирането на модела става четири пъти на ден в 00, 06, 12 и 18 UTC, като резултатът е 72 (48) часова прогноза за район, центриран върху България

Моделът непрекъснато се развива и подобрява, като ползва и най-новите разработки на Европейския център, Метео Франс и страните, участващи в проекта ACCORD.

Развитието и поддръжката на модела в НИМХ се извършва от секция “Числено моделиране” към департамент “Прогнози и информационно обслужване” на НИМХ.

    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти