ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
няма
опасност
няма
опасност

 

Основният числен модел за тридневната ни прогноза е ALADIN

ALADIN е спектрален модел за регионална прогноза на метеорологични полета и явления.

  • разработка на 16 страни-членки, една от които е и България, а в последните 7 години — и на страните от групата HIRLAM; водещ партньор е Метео Франс.
  • с хоризонтална стъпка 5 km;
  • 105 нива във височина;
  • стъпка по времето 300 s.
  • дава 72-часова прогноза два пъти на денонощие в 06 и 18 UTC и 48-часова прогноза два пъти на денонощие в 00 и 12 UTC;
  • върху район, обхващащ почти целия Балкански полуостров и центриран върху България.

Интегрирането на модела става четири пъти на ден в 00, 06, 12 и 18 UTC, като резултатът е 72 (48) часова прогноза за район, центриран върху България

Моделът непрекъснато се развива и подобрява, като ползва и най-новите разработки на Европейския център, Метео Франс и страните, участващи в проекта ACCORD.

Развитието и поддръжката на модела в НИМХ се извършва от секция “Числено моделиране” към департамент “Прогнози и информационно обслужване” на НИМХ.

    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти