ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
няма
опасност
няма
опасност

Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

Измервания, спътникови снимки
карти
България
Балкани
Европа
Крайбрежие
Планини
Седмична
Месечна
Сезонна
Модел ALADIN
Вълнение на морето
Комфорт
Пожароопасност
Валеж
Снежна покривка
Земна повърхност
GFS температури
GFS налягане
GFS облачност
GFS валежи
По градове - 5 дена

Продукти

 • Секция "Оперативни прогнози за времето"

  Широк спектър от продукти, свързани с представяне на прогноза на времето: текстове, графични материали, подходящи за визуализиране чрез различни медии, изготвени в растерен (JPG, GIF, PNG) или във векторен (PDF, SVG) формат.

 • Инфоцентър

  • специализирани прогнози за интензивни валежи, индекс на комфорт/температура на усещане, пожароопасност и др.;
  • експертни оценки за състоянието на морето, подробна прогноза за вятъра и вълнението;
  • прогнози за разпространение на нефтени разливи в Черно море;
  • информация за гръмотевична активност на територията на България;
  • средни полета на температури, валежи и др. за определен изминал период; карта на снежната покривка;
  • справка за температурите, вятъра, падналите валежи, паднала градушка (и други подобни справки) в дадена точка или район; документите служат пред държавни и съдебни органи или застрахователни компании;
  • метеорологични справки за нуждите на строителството или друга стопанска дейност.

За достъп до продуктите първо се попълва следната заявка: (PDF) . Тя се внася в деловодството на института.

При необходимост се сключва договор за осигуряване на достъп до информацията.

Информация за контакти — тук

    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти