ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
няма
опасност
няма
опасност

Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

Измервания, спътникови снимки
карти
България
Балкани
Европа
Крайбрежие
Планини
Седмична
Месечна
Сезонна
Модел ALADIN
Вълнение на морето
Комфорт
Пожароопасност
Валеж
Снежна покривка
Земна повърхност
GFS температури
GFS налягане
GFS облачност
GFS валежи
По градове - 5 дена

Месечни прогнози

Месечните прогнози представляват изгледи за времето в България през следващия месец. Тези прогнози дават само обща представа за времето поради невъзможността за прогноза на детайлите в конкретен район за толкова дълъг период от време.

Как се изготвят? Основното средство за издаването на месечните прогнози за времето са числени модели, които дават информация за вероятното състояние и динамика на атмосферната и океанска циркулация през следващия месец. Използват се също статистическите връзки, които съществуват между аномалиите в атмосферната циркулация и аномалиите на температурите и валежите в България.

Структура на месечната прогноза. Всяка месечна прогноза се състои от следните основни компоненти: климатична справка за месеца – съдържа основните особености на съответния месец, нормите, които представляват многогодишните средни месечни температури и количества валеж за България; изгледи за месеца като цяло – дават се отклоненията на средните месечни температури и валежи от нормата в следните градации: (1) под нормата, (2) около и под нормата, (3) около нормата, (4) около и над нормата (5) над нормата, дават се също очакваните най-високи и най-ниски температури и времето на настъпване на някои особени явления: първи и последни слани, първа снежна покривка и т.н.; очаквания за развитието на времето по десетдневия – прогнозира се ходът на температурата и валежите и отклоненията им от съответните норми в същите градации както за целия месец, описват се очаквани аномалии и характерни явления: студени и топли вълни, сухи и влажни периоди; карта с очакваните средномесечни температури и валежи в различни райони на България – означени са прогнозираните средномесечни температури в числител и сумарното количество валеж в знаменател в различни градове и райони от България; схема на прогнозираното развитие на времето през месеца – включва температурна крива, която представя очаквания ход на температурата през месеца и преобладаващия тип време (слънчево, дъждовно, променливо и пр.), означен със символи. Обикновено, прогнозата се представя като текст с категорични твърдения, които отразяват най-вероятното развитие на времето, а несигурността е формулирана словесно. Използването на математическите модели за прогноза обаче дава възможност за оценка на вероятността за настъпване на дадено явление и при желание от страна на потребителя тя може да се даде с числена стойност. Например „вероятността за изключително сухо/влажно време е 70%”.

Срокове. Месечните прогнози се изготвят за всеки месец в края на предходния – между 25 число и края на месеца. При желание от страна на съответния потребител прогнозата може да се актуализира всяка седмица.

 
За повече информация телефон: (+359) 2 974 44 09, (+359) 884 40 86 70
    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти