ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
няма
опасност
няма
опасност

Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

Измервания, спътникови снимки
карти
България
Балкани
Европа
Крайбрежие
Планини
Седмична
Месечна
Сезонна
Модел ALADIN
Вълнение на морето
Комфорт
Пожароопасност
Валеж
Снежна покривка
Земна повърхност
GFS температури
GFS налягане
GFS облачност
GFS валежи
По градове - 5 дена

Краткосрочни прогнози

Оперативното звено в НИМХ издава краткосрочни прогнози за времето – ежедневно за следващите 24-36 часа. Материалите, използвани при изготвянето на тези прогнози са диагностични и прогностични.

Анализът (диагнозата) на синоптичната ситуация се извършва по данни от наземни и дистанционни метеорологични наблюдения:

  • денонощни синоптични наблюдения на всеки три часа, които се нанасят на синоптични карти Европа и Балкан, анализират се от синоптик – поставят се фронталните системи, минаващи над Европа;
  • разнообразен набор от актуални спътникови измервания, получавани в НИМХ на всеки 5 минути от Европейската организация за метеорологични спътници EUMETSAT, в която България е член от 2005г. От бюджета се плаща членски внос за участие в дейността на EUMETSAT и НИМХ има пълен достъп до спътниковата информация;
  • наличната информация от метеорологични радари.

След анализиране на конкретната синоптична ситуация, синоптикът обобщава специализираната информация от числените модели за прогноза на времето. Използваните в оперативната практика модели са глобални (с по-голяма стъпка на пространствената мрежа) и локални (с по-гъста пространствена мрежа, описваща по-пълно разнообразната подложна повърхност на страната ни). Основно прогностично средство при изготвянето на краткосрочните прогнози (до 72 часа) е моделът за регионална прогноза ALADIN

Специалистите от НИМХ, използвайки опита си, стигат до експертно решение за развитието на атмосферните процеси над Европа, Балканския полуостров и в частност над страната ни. Изготвя се авторски текст, със специфична терминология, наложила се и в ежедневната практика, който се изпраща до потребители и се публикува на web-страницата на НИМХ, с цел използването му за некомерсиални дейности. Изготвят се и нагледни материали за очакваното развитие на времето, съдържащи минимални, максимални температури и символите за типа време в конкретни точки от България, на Балканския полуостров и в Европа.

В рамките на краткосрочната прогноза се издават и предупреждения за опасни и особено опасни метеорологични явления. Това е интерактивна карта, на която са отбелязани областите, в които се очакват опасните явления, цветово разграничени, в зависимост от опасността, която представляват, като е дадено краткото им описание. Много важен елемент при издаването на тези прогнози е наличието в НИМХ на френската система SYNERGIE. Тя позволява комбинирането на непрекъснато нарастващото количество информация в прогностичния процес и фокусирането върху важни аспекти от синоптична информация с цел, пълноценното ѝ използване при вземането на експертни решения.

За повече информация телефон: (+359) 2 974 44 09, (+359) 884 40 86 70
    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти