ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
Силен ВЯТЪР!
Силен ВЯТЪР!

Краткосрочни прогнози

Оперативното звено в НИМХ издава краткосрочни прогнози за времето – ежедневно за следващите 24-36 часа. Материалите, използвани при изготвянето на тези прогнози са диагностични и прогностични.

Анализът (диагнозата) на синоптичната ситуация се извършва по данни от наземни и дистанционни метеорологични наблюдения:

  • денонощни синоптични наблюдения на всеки три часа, които се нанасят на синоптични карти Европа и Балкан, анализират се от синоптик – поставят се фронталните системи, минаващи над Европа;
  • разнообразен набор от актуални спътникови измервания, получавани в НИМХ на всеки 5 минути от Европейската организация за метеорологични спътници EUMETSAT, в която България е член от 2005г. От бюджета се плаща членски внос за участие в дейността на EUMETSAT и НИМХ има пълен достъп до спътниковата информация;
  • наличната информация от метеорологични радари.

След анализиране на конкретната синоптична ситуация, синоптикът обобщава специализираната информация от числените модели за прогноза на времето. Използваните в оперативната практика модели са глобални (с по-голяма стъпка на пространствената мрежа) и локални (с по-гъста пространствена мрежа, описваща по-пълно разнообразната подложна повърхност на страната ни). Основно прогностично средство при изготвянето на краткосрочните прогнози (до 72 часа) е моделът за регионална прогноза ALADIN

Специалистите от НИМХ, използвайки опита си, стигат до експертно решение за развитието на атмосферните процеси над Европа, Балканския полуостров и в частност над страната ни. Изготвя се авторски текст, със специфична терминология, наложила се и в ежедневната практика, който се изпраща до потребители и се публикува на web-страницата на НИМХ, с цел използването му за некомерсиални дейности. Изготвят се и нагледни материали за очакваното развитие на времето, съдържащи минимални, максимални температури и символите за типа време в конкретни точки от България, на Балканския полуостров и в Европа.

В рамките на краткосрочната прогноза се издават и предупреждения за опасни и особено опасни метеорологични явления. Това е интерактивна карта, на която са отбелязани областите, в които се очакват опасните явления, цветово разграничени, в зависимост от опасността, която представляват, като е дадено краткото им описание. Много важен елемент при издаването на тези прогнози е наличието в НИМХ на френската система SYNERGIE. Тя позволява комбинирането на непрекъснато нарастващото количество информация в прогностичния процес и фокусирането върху важни аспекти от синоптична информация с цел, пълноценното ѝ използване при вземането на експертни решения.

За повече информация телефон: (+359) 2 974 44 09, (+359) 884 40 86 70
    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти