Условия на пожароопасност в България по данни от метеорологичните станции на НИМХ и данни от оперативен числен атмосферен модел (АЛАДИН) за прогноза на времето

Степен на готовност | Метеоелементи 1 | Метеоелементи 2 | Гориво | Индекси | Други

Препоръчителна степен на готовност за борба с пожари общо за 3 дни от датата, посочена на картата


Индекс на пожароопасност - анализClose


Индекс на пожароопасност - анализClose

Готовност по области

Готовност по общини
Препоръчителна степен на готовност Описание
0. Най-ниска степен на готовност Съществуващи пожари се самозагасяват и е малко вероятно да възникват нови. Жизнени пожари са възможни само като тлеене в дълбоки сухи слоеве.
1. Ниска степен на готовност Възможни са леки и бавно развиващи се пожари. Съществуващи пожари се гасят лесно от наземни екипи с помпи и ръчни инструменти.
2. Умерено висока степен на готовност Възможни са умерени до силни пожари с въвличане на дървесни корони само локално. Пожарите са трудни за овладяване от наземни екипи. Често се налага използване на тежка екипировка за овладяване на пожарите (булдозери, камиони-цистерни, самолети).
3. Много висока степен на готовност Възможни са много силни пожари с частично или пълно въвличане на дървесните корони. Предните фронтове на пожарите е невъзможно да бъдат овладени от наземни екипи. Налагат се въздушни атаки със забавящ агент (химически препарати), за да се атакуват успешно предните фронтове на пожарите.
4. Максимална степен на готовност Възможни са бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони. Пожарите са трудни за овладяване. Действията по погасяване се ограничени само по фланговете на пожара. Възможни са само индиректни действия, насочени срещу предните фронтове на пожарите.
-9. Няма данни Няма данни по технически причини