ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
няма
опасност
няма
опасност

Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

Измервания, спътникови снимки
карти
България
Балкани
Европа
Крайбрежие
Планини
Седмична
Месечна
Сезонна
Модел ALADIN
Вълнение на морето
Комфорт
Пожароопасност
Валеж
Снежна покривка
Земна повърхност
GFS температури
GFS налягане
GFS облачност
GFS валежи
По градове - 5 дена

Средносрочни прогнози (4-10 дни)

Оперативното звено в секция „Прогнози за времето“ изготвя и издава ежедневно общи средносрочни прогнози – до седмица напред, а около средата на всеки календарен месец се изготвя и 15-дневна прогноза.

Прогнозите се изготвят на базата на числени модели. Основният модел, който се използва в НИМХ за времето от четвъртия ден нататък, е този на ECMWF (Европейски център за средносрочни прогнози, намиращ се в Рединг, Великобритания, на който България е асоцииран член). Така нареченият детерминистичен модел е:

  • глобален модел
  • с хоризонтална стъпка 16 km в умерените ширини
  • и дава два пъти на денонощие — в 00 и 12 UTC — десетдневна прогноза.

Така наречената контролна прогноза е с по-ниска разделителна способност. Системата за ансамблова прогноза е с по-ниска раздилтелна способност и дава вероятностна интерпретация на прогнозата в два времеви интервала 1-10 дни и от 11 до 15 ден. Всяка от прогностичните системи се захранва с информация от схеми за четиримерно (пространство-време) усвояване на данни, включващи както конвенционалната метеорологична информация, така и данни от спътници, буйове, самолети и т.н. Изходът от цялата прогностична система се обработва и се получава голям набор продукти, които позволяват да се направят общи и специализирани прогнози за различни точки и райони. Продуктите на ECMWF са с много високо качество. Те не са общодостъпни в свободното интернет-пространство. От бюджета се плаща членски внос за участие в дейността на ECMWF и НИМХ има достъп до цялата продукция на центъра, както и възможност да участва в съвместни проекти и в разработката на нови материали. Специалистите от оперативното звено в секция „Прогнози за времето“ са обучени за използване и интерпретиране на всички продукти, а и продължават периодично да се обучават, за да използват пълноценно всички подобрения и нововъведения, които се правят в ECMWF.

Обикновено общата средносрочна прогноза се формулира като текст с категорични твърдения, които обаче отразяват най-вероятното развитие на времето. Ансамбловите прогнози дават възможност да се получат не само най-вероятния, но и различните възможни сценарии за развитие на времето, както и да се оцени каква е вероятността да се случи всеки един от тях, а оттам и вероятността да настъпи едно или друго явление. Част от продуктите са вероятност за валеж над 20 mm или вятър със скорост над 15 m/s и могат да сe използват като основа за специализирани прогнози след четвъртия ден.

Средносрочната прогноза може да бъде представена (или текстът да бъде допълнен) и с графични продукти:

  • карта с очакваните средни (за периода) температури и валежи в различни райони на България – означени са прогнозираните средни температури в числител и сумарното количество валеж в знаменател в различни градове и райони от България;
  • схема на прогнозираното развитие на времето през периода – включва температурна крива, която представя очаквания ход на температурата през периода и преобладаващия тип време (слънчево, дъждовно, променливо и пр.), означен със символи;

 
За повече информация телефон: (+359) 2 974 44 09, (+359) 884 40 86 70
    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти